;

Info

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in Podium de Vorstin gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregels van juridische aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. De directie behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen/ weigeren, zonder restitutie van entreegeld.

1. Men gaat akkoord met de huisregels bij het betreden van Podium de Vorstin.

Minimale leeftijd en legitimatie
2. Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot activiteiten van Podium de Vorstin. Behalve bij activiteiten waar dit is aangegeven. Of wanneer deze jonge bezoeker onder begeleiding staat van iemand van 18 jaar of ouder. De begeleiding dient zich te kunnen legitimeren en te allen tijde aanwezig te blijven.
Let op: Bij onze dancenights is de minimum leeftijd 18 jaar (en hierbij geldt de ‘onder begeleiding’ regel niet!)
3. Je dient altijd een geldig legitimatie bij je te dragen bij het betreden van Podium de Vorstin. De directie behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

Overlast, alcohol en drugs
4. Podium de Vorstin schenkt geen (sterke) alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
5. Het gebruiken of verhandelen van soft- en harddrugs is in Podium de Vorstin verboden, bij overtreding wordt de toegang ontzegd.
6. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
7. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank kan verdere alcoholverstrekking worden geweigerd.
8. Het is verboden alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de daartoe aangewezen ruimten of terrassen.
9. Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen in de directe omgeving van het pand.

Steek- en vuurwapens
10. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Bij het gebruiken of dragen van deze voorwerpen wordt de toegang ontzegd.
11. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij te allen tijde de politie.

Houding bezoeker aan de deur en voorbij de entree van Podium de Vorstin
12. Een relaxte houding en dito gedrag zijn basisvoorwaarden. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
13. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een security controle. Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd en gedetecteerd. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Indien hier geen medewerking aan wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.
14. Podium de Vorstin kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden.
15. Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om professioneel/semi-professionele foto-, film en/of geluidsopnamen te maken. Fotograferen en/of filmen is alleen toegestaan met een camera zonder telelens. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.
16. Podium de Vorstin kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Podium de Vorstin of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
17. Podium de Vorstin is rookvrij, er mag alleen gerookt worden in de daarvoor bestemde rookruimte in. Roken buiten de daarvoor bestemde ruimte leidt tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. Podium de Vorstin zal te allen tijde de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie. E-smokers vallen ook onder deze regeling.
18. Stagediven en crowdsurfen is wettelijk verboden.
19. Het is verboden goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
20. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.
21. Bezorg de buurt bij het in- en uitgaan van Podium de Vorstin geen overlast.
22. In de concertzaal wordt met een grens van max. 105 dBA geluid geproduceerd. Podium de Vorstin aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan door grote geluidsvolumes. Bij de garderobe zijn tegen een redelijk tarief oordopjes verkrijgbaar.
23. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
24. Het is verboden op plaatsen te komen, binnen het pand die niet bedoeld zijn voor publiek.
25. Het is verboden nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak.
26. Het is verboden de doorgang in het trappenhuis en bij de nooddeuren te belemmeren.
27. Dieren worden niet toegelaten.
28. Na binnenkomst is veelvuldig in- en uitloop niet toegestaan.

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten
29. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en leidt tot uitzetting.
30. Het is verboden andere gasten lastig te vallen (zich opdringen).
31. Samenscholing met intimiderende effecten worden niet getolereerd.

Consumptie
32. Het meenemen en/ of nuttigen van eigen consumpties is verboden.
33. In Podium de Vorstin kunt u een pinbetaling doen of contant betalen.

Garderobe
34. Het gebruik van de garderobe is verplicht, indien anders gemeld,  maar is altijd voor eigen risico. Het is niet toegestaan jassen, tassen, rugzakken en helmen los in andere ruimte te plaatsen of te hangen. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en / of inhoud wordt niet vergoed, tenzij dit aantoonbaar is gebeurd door opzet of grove nalatigheid van Podium de Vorstin of haar medewerkers. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd. Het gebruik van de garderobe is €1 per persoon.

Weigeringsgronden ten aanzien van kleding
35. De organisatie houdt zich het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben, bijvoorbeeld: geen vuile kleding

Vernieling en vandalisme
36. Bezoekers die zich bij het verlaten van Podium de Vorstin zich luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, worden in het vervolg de toegang geweigerd.
37. Gasten die in (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd of geweigerd.

Eigendom bezoeker
38. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/ of beschadigingen van eigendommen.

Eigendom Podium de Vorstin
39. U mag eigendommen van Podium de Vorstin niet zonder toestemming mee naar buiten nemen of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.
40. Het is verboden glazen mee naar buiten te nemen.

Calamiteiten
41. Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.
– Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting door een leidinggevende of portier het gevolg zijn.
– Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.

Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kunt je die schriftelijk bij de directie van Podium de Vorstin (directie@deVorstin.nl) melden. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht’.

Geluid
42. In Podium de Vorstin wordt meer dan 80Dba (Decibel) aan versterkt geluid geproduceerd. Podium de Vorstin is in geen enkel geval aansprakelijk voor mogelijke nadelige gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan. Tegen een redelijk tarief worden oordopjes aangeboden bij zowel de kassa, de garderobe en oefenruimtes.

Download hier de huisregels van Podium de Vorstin.

Word lid van onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de nieuwste shows.

Verstuur

Binnenkort in De Vorstin:

Volg ons op spotify